Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

dzieckokwiatu
17:20
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
17:09
1385 d9af
Reposted fromarmadillo armadillo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dzieckokwiatu
17:09
Rozbiór moczu Witkacego. 
Reposted fromciarka ciarka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dzieckokwiatu
17:08
2451 eae0 500
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dzieckokwiatu
17:07
1472 f55c
Reposted fromkeepongoing keepongoing
dzieckokwiatu
17:07
2872 1040
Mood of the day.
Reposted fromtherealzen therealzen viakeepongoing keepongoing
dzieckokwiatu
17:05
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dzieckokwiatu
17:03
- Jesteś szczęśliwa? - Co takiego? - Pytam, czy jesteś szczęśliwa. Co w tym dziwnego? - To bardzo niedyskretne pytanie. - Dlaczego? Czy to wstyd być szczęśliwym? - Nie, chyba nie... - No to znaczy, że nie jesteś szczęśliwa. Bo się wstydzisz. Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy.
— Sławomir Mrożek "Tango"
dzieckokwiatu
16:57
3633 b3e2 500
dzieckokwiatu
16:56
Pokemon Umbreon cosplay
dzieckokwiatu
16:41
dzieckokwiatu
16:40
3425 b754
Reposted fromkeepongoing keepongoing
dzieckokwiatu
16:40
dzieckokwiatu
16:40
7045 976a 500
Reposted fromkeepongoing keepongoing
dzieckokwiatu
16:35
6340 52b0
Luque
dzieckokwiatu
16:35
8847 1940
Reposted fromkeepongoing keepongoing
dzieckokwiatu
16:34
0992 5106 500
Reposted fromkeepongoing keepongoing
dzieckokwiatu
16:34
dzieckokwiatu
16:33
8376 dcc0 500
Reposted fromkeepongoing keepongoing viatatuaze tatuaze

October 02 2014

11:45
5190 b380
Reposted fromjohnkeats johnkeats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl